In de week van 2-8 juni hebben we op het natuurterrein van de MHF tuin een wel heel bijzondere waarneming gedaan. Een Ree met 2 pasgeboren jongen. We zagen het dier al een hele dag op het terrein tussen de vegetatie rondscharrelen waarbij het zich heel alert en achterdochtig gedroeg. De volgende dag zagen we haar met de 2 jongen; gestreept met witte stippen en vrolijk dartelend en onbezorgd.

Blog Image

Naar aanleiding hiervan willen we wat meer info geven over een toch wel bijzonder dier:

De Ree (lat. Capreolus Capreolus) is een een hertachtige vergelijkbaar met het edelhert. De Ree is echter veel kleiner en het gewei van de bok is veel bescheidener dan dat van het statige edelhert. Dat van de ree heeft 2 stangen en maximaal 3 uiteinden. De ree leeft vooral solitair alleen in de winter groeperen ze zicht soms tot vrij grote groepen 8 tot 15 stuks. De jongen worden eind mei begin juni geboren en in liefst hoge vegetatie gedeponeerd. Het aantal is meest 2 á 3 kalfjes en ze worden op verschillende plaatsen neergelegd. De reegeit verlaat de jongen tijdelijk om te eten waarbij de jongen stil op hun plaats blijven. (Raakt u de jongen niet aan als u ze tegenkomt; ze worden dan niet meer door de moeder geaccepteerd en het jong sterf de hongerdood.)

Natuurlijke predatoren hebben ze niet meer. Dat waren de lynx en de wolf. De jongen, vooral zieke en zwakke, worden wel door vossen en wilde zwijnen opgegeten. Door afwezigheid van deze predatoren stijgt hun aantal sterk en moeten ze om verschillende redenen bejaagd (afgeschoten) worden.

Blog Image

Wilt u meer weten over dit interessante hertje, kijk dan in onze bibliotheek in de volgende boeken: Groot Natuur Wandelboek Ardennen (8), Wandelboek Ardense Natuur (31) en Ardennen Puur Natuur (12)

En ook op Wikipedia vindt u een uitgebreide beschrijving.