Er is op internet het Waals Weekblad voor Nederlandstaligen. Erg handig voor Nederlanders en Vlamingen die de Franse taal niet of weinig machtig zijn en toch interesse hebben met wat daar gebeurt. Lijkt ons een goed initiatief en we hebben al heel veel interessantie artikelen gezien.

Blog Image

Dit schrijven ze zelf in de rubriek “Over Ons”:

Deze site biedt Nederlandstaligen in Wallonië die niet continu alle Waalse media volgen een selectie van Waals en voor hen vermoedelijk relevant nieuws (behalve ongelukken, branden, enz.), en in de rubriek Wallonië in ‘t kort de stand van zaken op allerlei gebieden.

Het wekelijkse nieuwsoverzicht is ook als gratis mailbrief verkrijgbaar

Deze site noemt Waalse gemeenten doorgaans bij de naam die de bewoners zelf aan hun gemeente geven.

Dit is een privé-projectje van Ren de Vree, een gepensioneerde Nederlandse journalist, die in de Ardennen woont en het jammer vindt dat er niet zo’n site was. Hij is bereikbaar via redactie@waalsweekblad.be

Bronnen
De bronnen van de berichtgeving zijn nieuwsbrieven, persberichten, websites, overheidsmededelingen, andere media, enz. Het WaalsWeekblad respecteert de auteursrechten en citeert andere media derhalve nooit in extenso en letterlijk.
Een welkome bron is de dienst e-knip. Die levert aan de hand van opgegeven trefwoorden elke dag via email een overzicht van berichten met die trefwoorden die die nacht nieuw op het internet zijn verschenen, plus een stukje context plus de links naar die webpagina’s, en de link naar een kopie bij e-knip, voor het geval de bronpagina inmiddels veranderd is. Daarvoor bezoekt e-knip ruim 1500 sites in vele landen.

Ren de Vree is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ. Hij was in allerlei functies o.m. in dienst van de dagbladen De Tijd-Maasbode, Het Vrije Volk, Het Binnenhof, NRC Handelsblad, Rotterdams Dagblad, Algemeen Dagblad, de websites consuweb.nl en villamedia.nl en het agrarische weekblad Oogst.

Deze site was Site van de Dag in De Morgen. De Tijd: “beslist een onderscheiding waard”.
NRC Handelsblad schreef ook over de site