Enkele gasten hebben de suggestie gedaan om naast de al aanweizge oven/gril ook een magnetron te plaatsen. Welnu, we hebben er één aangeschaft. Omdat in de keuken niet zo veel plaats over is zijn we van plan hem in het souterrain te installeren. Mensen die hem veelvuldig willen gaan gebruiken kunnen hem eventueel naar de keuken halen. Voor af een toe eens wat te ontdooien of op te warmen kan hij wel beneden blijven staan.

Gaat u hem gebruiken, leest u dan alvast onderstaande documenten.

Magnetron bediening

Magnetron veilig gebruik

Blog Image

In het huis is een uitgebreide gebruikaanwijzing aanwezig (keukenlade). Een verkorte gebruiksaanwijzing ligt bij het apparaat.