In de periode eind oktober tot en met eind december is het jachtseizoen open. Er wordt dan, vooral in het weekend en op feestdagen, op veel plaatsen gejaagd. Daar waar gejaagd wordt of gejaagd gaat worden zal men dat duidelijk maken met borden rondom het hele jachtperceel. Gaat u wandelingen maken, vergewis u dan dat er niet gejaagd wordt. Ga NIET het gebied in; het is gevaarlijk en op z’n minst raken de jagers er ge├»rriteerd van en zijn tot veel in staat. Meestal zal er maar in 1 perceel tegelijk gejaagd worden dus als u een tegenoverliggend gebied kiest voor uw wandeling heeft u grote kans dat daar niet gejaagd wordt.

Blog Image

Zo zult u ze niet tegenkomen. Maar pas toch op!!

Zie ook deze link over de jacht.